WRAP ĐỔI MÀU

Wrap đổi màu là hình thức biến hóa diện mạo của xe nhanh chóng với chi phí khá hợp lí..

Chỉ từ 12 triệu đồng .KH đã có thể lựa chọn 1 màu ưng ý .Lợi thế của decal là sẽ đa dạng về màu và hiệu ứng màu mà nước sơn không có được.. KH có thể lh trực tiếp để được tư vấn thêm

𝗚𝗧𝗫 𝘁𝘂̛̣ 𝗵𝗮̀𝗼 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 đ𝗼̛𝗻 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗵𝗶 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗡𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝘁𝗮̣𝗶 Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴. 𝗚𝗶𝗮́ 𝗰𝗮̉ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗹𝗶́. 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗵𝗮̣̂𝘂 𝗺𝗮̃𝗶

𝗟𝗼̂ 𝟮𝟯𝟬 𝟮𝟯𝟭 𝗫𝘂𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝘂̉𝘆. 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻  𝗖𝗮̂̉𝗺 𝗟𝗲̣̂ ..Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴

𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟬𝟲 𝟬𝟯 𝟬𝟰𝟬𝟰 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗵

Button messenger
Chat ngay